Входите

ТЕМА: КАК ЗАРЕГАТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ КАТЕР ?

22:01 10.10.2015
ujujuj
как зарегать самодельный катер ?
как и где зарегестрировать самодельный катер до 5 метров ? и нужныли чертежи на проект при регистрации ?
10:52 11.10.2015
? (незарегистрированный)
Re: как зарегать самодельный катер ?
Конечно лучше позвонить и выяснить все возможные нюансы сразу и не бегать отдельно за каждой бумажкой.

Veesõiduki registreerimine
Eesti territoriaal- ja sisevetel liiklemiseks võib väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jetti kasutada üksnes juhul, kui ta on kantud vastavasse registrisse. Eelpoolnimetatud veesõidukite ja nende omanike andmed kantakse Eestis liiklusregistrisse. Veesõidukite liigid on välja toodud kategooriate artiklis.

Juhul, kui laeva omanik ei ole Eestis elamisluba saanud füüsiline või Eestis registreeritud juriidiline isik, peab ta väikelaeva vastutavaks kasutajaks määrama eelnevalt märgitud tingimustele vastava isiku.

Väikelaeva ja jeti registreerimiseelne ülevaatus teostatakse enne esmast liiklusregistrisse kandmist. Registreerimiseelset ülevaatust teostab liiklusregistri büroo või Maanteeametiga vastavasisuline leping sõlminud ametlik maaletooja tema poolt müüdavatele väikelaevadele.

Järgmistel juhtudel tuleb enne registreerimist pöörduda Veeteede Ametisse:

Omavalmistatud või ümberehitatud väikelaeva ülevaatamiseks
Juhul, kui laeva registreerimise eel teostataval ülevaatusel ei ole võimalik tuvastada vajalikke andmeid (andmed määratakse Veeteede Ametis)
Alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimiseelne ülevaatus teostab Veeteede Amet.


Veesõiduki registreerimiseks tuleb liiklusregistri büroos esitada järgmised dokumendid:

taotlus
täidetud ja allkirjastatud registreerimiseelse ülevaatuse akt
müügileping või muu seaduslikku soetamist tõendav dokument
CE-vastavusdeklaratsioon (vaata, millal on nõutav)
isikut tõendav dokument
volikiri, kui toimingut teostab omaniku esindaja
Registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõivumäärad ja info maksmise kohta riigilõivude artiklis.Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimist ei teostata, kui:

pärast 1. jaanuari 2000 Eestis või mujal valmistatud väikelaeval puudub identifitseerimisnumber või see on rikutud, võltsitud, mitteloetav või mittetuvastatav
veesõiduk on kuulutatud tagaotsitavaks
veesõiduk on hävimise tõttu registrist kustutatud
kui enda tarbeks ehitatud väikelaeval, mida ei lasta viie aasta jooksul turule, või enne 1. maid 2004 kasutusele võetud väikelaeval, millel puuduvad nõuetekohased dokumendid ja ehitaja paigaldatud plaat, puudub Veeteede Ameti poolt väljastatud kontrollakt

Для работы форума Вы должны разрешить печенья (cookies).

ПРАВИЛА ФОРУМА

Обращаем внимание на то, что при использовании форума необходимо соблюдать ограничения на добавление Контента, приведенные в пункте 7 Условий использования. Для уточнения и дополнения таких ограничений Управляющий ввел следующие Дополнительные условия использования форума:

ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ

Имя
Тема 
Фото + добавить фото
Сообщение
Открой клавиатуру

Хочу получить ответы   на э-почту:
Контрольный код
Введите код с картинки. Зарегистрированные пользователи не должны это делать.