Входите

ТЕМА: РЕГИСТРАЦИЯ ЛОДКИ.

10:33 28.04.2019
Serzh27
Регистрация лодки.
Подскажите, до какого размера не надо регистрировать лодку?
16:13 28.04.2019
Xa (незарегистрированный)
Re: Регистрация лодки.
Veesõiduki registreerimine ja registriandmete muutmine

Eesti territoriaal- ja sisevetel liiklemiseks võib väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jetti kasutada üksnes juhul, kui ta on kantud vastavasse registrisse. Nimetatud veesõidukite ja nende omanike andmed kantakse Eestis liiklusregistrisse. Veesõidukite liigid on välja toodud siin.

Veesõiduki registreerimiseks peab Maanteeametile taotluse esitama selle omanik, kes on Eestis alaliselt elav või Eestis elamisloa saanud füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik. Registreerimise nõue ei kehti, kui veesõiduk on kantud mõne muu riigi registrisse.

Enne veesõiduki (väikelaev ja jett) registreerimist tuleb sellele teostada registreerimiseelne ülevaatus Maanteeametis või Veeteede Ametis. Uutele ja esmakordselt registreeritavatele veesõidukitele võib registreerimiseelset ülevaatust teha ka Maanteeametiga vastavasisulise lepingu sõlminud veesõiduki ametlik maaletooja tema poolt müüdavatele veesõidukitele.

Veesõidukite kategooriad

Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega 2,5–24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater ja muu selline), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks, sõltumata registrikuuluvusest. Väikelaevana ei käsitata võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, võistluspurjekas ja muu selline) ning primitiivse konstruktsiooniga veesõidukit (näiteks ruhi, ruup, lodi, süst, kanuu, vesijalgratas ja muu selline) ja erikonstruktsiooniga veesõidukit.

Alla 12-meetrise kogupikkusega laev on laev, mida kasutatakse töö tegemise või ärilisel eesmärgil, näiteks kaluripaadid, inspektsioonide kontrollkaatrid jne.

Jett on kokpitita, statsionaarmootoriga vesiturbiinsõiduk kogupikkusega kuni 4 meetrit, mida juhitakse istudes, põlvili või seistes.
16:24 29.04.2019
Олег (незарегистрированный)
Re: Регистрация лодки.
12:28 30.04.2019
Serzh27
Re: Регистрация лодки.

Для работы форума Вы должны разрешить печенья (cookies).

ПРАВИЛА ФОРУМА

Обращаем внимание на то, что при использовании форума необходимо соблюдать ограничения на добавление Контента, приведенные в пункте 7 Условий использования. Для уточнения и дополнения таких ограничений Управляющий ввел следующие Дополнительные условия использования форума:

ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ

Имя
Тема 
Фото + добавить фото
Сообщение
Открой клавиатуру

Хочу получить ответы   на э-почту:
Контрольный код
Введите код с картинки. Зарегистрированные пользователи не должны это делать.